FISHING MANIA| НОВИНИ| ОБЯВИ| КАТАЛОГ| АНКЕТИ| КАЛКУЛАТОРИ| ФОРУМ| КАТАЛОГ| FaceBook| Google+
18 Ноември 2019 г.За нас | Контакти | Реклама
FM Приятели
Спининг клуб - Стари видри
Страница за риболов с изкуствени примамки
Река Янтра - пътеводител
За Дома - рецепти, цветя, статии - zadoma.com
СПОДЕЛЕНО

Вид рибаВид риболовДруги

Риболов на кефал в затрорени водоеми
Риболовът на кефал в затворени водоеми принципно не се различава значително от речния риболов. Разнообразието от примамки е същото, основната разлика, която може да използваме като наше предимство е, че се лови в неподвижни води.
Техниката, за която искам да ви разкажа, е риболов на леко със стръв бял червей. Най-удобни за този вид риболов са телескопичните пръчки с дължина 2.70 - 3.50 м. и акция до 35 гр. или пък още по-добре мачова пръчка.
Тъкъмите, с които ще се лови като цяло ще бъдат фини:
- основно влакно 0.14 - 0.16
- повод 0.10 - 0.12
- кука 12 - 16
- плувка 1.5 - 2 гр. (peacock)
- вирбел № 20
Също така е необходимо да имате повечко бели червеи и прашка, тя ще играе една от основните роли при този вид риболов.
Преди да ви опиша как точно работи тази техника, ще поясня как трябва да се построи линията. Особеното в случая е отежняването. За целта се ползват сачми с дупки, а не цепени сачми. Те се поставят от двете страни на плувката като се намират в непосредствена близост до халката (ухото), през която преминава влакното. Движението на сачмите се ограничава посредством силиконови стопери или стоп-възли. За по-голяма яснота може да видите схемата. Както виждате, утежнението е изцяло до плувката. Надолу по влакното се намира единствено вирбела, който съединява повода с куката към основното влакно. Препоръчително е вирбела да е малък, например микровирбел № 20. Този начин на построяване на линията, дава възможността белият червей да пада към дъното съвсем естествено, без да буди подозрение в рибата. Тук е мястото да обясня защо се използват малки куки. Уловените кефали винаги се закачат в края на устата на свивката. Куката се закача толкова здраво и сигурно, че по-скоро ще се скъса повода, отколкото да се откачи рибата от куката. Затова е нужно куката, която сте решили да ползвате да бъде много здрава.
Когато вече сте избрали подходящото място за риболов, замятате като преди това сте нагласили дълбочината така, че стръвта едва да се докосва до дъното. Веднага след като заметнете идва ред на прашката. С нейна помощ се изтрелват от 1 до 3 малки порции бели червеи в близост до плувката. Те започват да падат свободно към дъното, както пада и нашата стръв. Това дразни апетита на кефала и го провокира да кълве. Важно условие е да не го прехранваме. Затова с прашката хвърляме малки порции бял червей, които имат за цел само да поддържат интереса на кефала.
Кефалът издава присъствието си с 2 - 3 леки почуквания, след което следва повличане и потапяне на плувката. Въпреки че става дума за кефал, който обитава затворен водоем, не бива да подценяваме борбеността му. Необходимо е да използваме кепче, защото ако се вдигне много шум, едрите кленове, които сме примамили ще избягат.
При ползването на тази техника е добре, ако нямате удар в продължение на 10-на минути, да прехвърлите и отново да се захрани с малко бял червей.
Този метод на риболов е много динамичен и приятен, защото непрекъснато се налага да правите нещо. Или ще вадите някоя риба, или ще захранвате с прашката или пък ще презамятате.
Пожелавам ви успех с тази техника и пълен живарник.
По материали
от чуждестранния печат
Галерия


© Fishing Mania 1999 - 2015