FISHING MANIA| НОВИНИ| ОБЯВИ| КАТАЛОГ| АНКЕТИ| КАЛКУЛАТОРИ| ФОРУМ| КАТАЛОГ| FaceBook| Google+
21 Ноември 2019 г.За нас | Контакти | Реклама
FM Приятели
Спининг клуб - Стари видри
Страница за риболов с изкуствени примамки
Река Янтра - пътеводител
За Дома - рецепти, цветя, статии - zadoma.com
СПОДЕЛЕНО

Вид рибаВид риболовДруги

Спинингов риболов на пъстърва
(08.03.2005 г.)
Станил ЙотовВъпросите Ви към автора
Спининговият риболов на пъстърва е изключително динамичен и резултатен, както и лесен за овладяване. За разлика от риболова с муха и шнур, тук нещата не изглеждат толкова сложни и при добро екипиране, техника и тактика може да се постигне съвсем приличен улов.

Екипировка
Екипировката трябва да бъде така подбрана, че въдичарят да бъде мобилен във всеки един момент. Включва следните задължителни компоненти:
1. Пръчка с оптимална дължина 2.10 м и акция 5-15.
2. Лека и бързооборотна спинингова макара с влакно 0.20
3. Набор блесни, воблери, вирбели, нокторезачка за рязане на влакно, кохер
за откачане на рибата
4. Високи ботуши или гащеризон
5. Маскировъчни дрехи с елек, в чиито джобове държим такъмите.
6. Поларизирани очила
7. Шапка с козирка
8. Кепче с къса дръжка

Подбор на примамките
Блесните се избират най-често от номерата 1 и 2. Най-успешните модели, с които всеки начинаещ е добре да стартира, са примамките на Мепс "Аглия" и "Комет". Резултатни са няколко модела: жълта с червени и черни точки, жълта с черни точки, жълта с червени точки, а личният ми успешен модел е тунингован "Мепс Аглия", жълт на черни точки, върху чиято лопатка съм залепил три червени точки, изрязани от специално фолио на "Балцер". Може да се лови и на бял модел на "Мепс" със същото точково оцветяване, но по лично мое мнение жълтите блесни са по-резултатни. Друг модел с отлични качества е "Мепс Блек Фюри", с черна лопатка и жълти или електриковозелени точки. От блесните на ДАМ е успешен моделът "Блеки". Всеки начинаещ спинингист трябва да разполага в кутията си с горепосочените модели, което е и оптималният минимум.
Воблерите се подбират най-често в размерите от 3 см до 4.5 см, като за по-плитките места се използват плуващите модификации, а за по-дълбоките - потъващи. Някои от тях се закачат на обикновен вирбел, а други имат специален начин за връзване на влакното, който е указан върху опаковката на самата примамка. Добре е да разполагате с воблери, оцветени в пъстървова окраска, както и с такива в черно-жълт цвят, и с поне един или два по-светли. След експериментиране се налучква най-подходящият модел за всяка отделна река. Най-често употребяваните марки са "Рапала", "Ъгли дъклинг", "Голди", а напоследък популярност добиха и "Джаксън".
Цветът на примамката трябва да е съобразен с прозрачността на водата. Обикновено при много бистра вода се използват въртящи се блесни от типа "Блек фюри" с черна лопатка и жълти точки, при леко мътна вода се поставя жълта блесна с червени и черни точки, а при по-непрозрачни води най-подходяща е въртящата се блесна с бяла лопатка на червени точки.
Смяната на цветовата гама на воблерите е в същия порядък.

Техника и тактика
При речния риболов на пъстърва задължителното правило е, че се лови с придвижване срещу течението на реката. Пъстървата обикновено е прикрита зад някой камък и гледа срещу течението в очакване на храна, което налага да бъде изненадана в гръб. Замята се близо до избраното място и при повеждането на примамката следва мощен удар. По същия начин се обловяват всички вирове, бързеи и места, различни от общия релеф на дъното.
Замятането най-често се извършва срещу течението или перпендикулярно, като примамката се води по течението. По този начин спинингистът атакува пъстървата в гръб или странично, тъй като тя стои срещу течението и събира храната, която реката носи. При замятането спинингистът трябва да е наведен или клекнал, тъй като обикновено пъстървата подгонва примамката.
При това действие е твърде възможно тя да забележи въдичаря и да се откаже да кълве. Този риболов изисква изключително точно замятане, тъй като оптималното място, където трябва да падне примамката, обикновено е най-много един квадратен метър. Често пъти над участъка, който вероятно "държи" пъстърва, има надвиснали клони на дървета или крайбрежни храсти. По тази причина е нужно да се овладеят много добри умения за замятане, за да не се заплита изкуствената примамка в растителността. Добрият спинингист би трябвало да е в състояние да уцели с блесната 40-сантиметрово пространство между два храста, растящи на отсрещния бряг на реката, или да заметне примамката под клони, които са надвиснали на половин метър над водата. В участък, който по една или друга причина не позволява замятане срещу течението, примамката може да се спусне по течението. Блесната в този случай се води съвсем бавно, особено ако водата е бърза. Енергичното водене в този случай не е за предпочитане, тъй като вдига примамката на повърхността, а пъстървата е на дъното, прикрита зад камъните.
Ефективното протичане на пъстървовия излет изисква добра физическа подготовка, тъй като обикновено се извървяват средно по няколко километра на ден в търсене на рибата. Обловяването на местата се извършва с планиране по схема, според която първо се търсят близките риби, а след това по-далечните. Ако например пред спинингиста е разположен 20-метров участък от реката, в който има няколко места с възможно местонахождение на пъстърва, се тръгва срещу течението и първо се обловяват по-близките места, а след това по-далечните. По този начин рискът да се изплашат близките риби е сведен до минимум.
Най-критичният момент настъпва след удара на рибата по примамката. Спинингистът разполага с части от секундата, за да засече. В този момент пъстървата най-често скача над водата и ако влакното не е изпънато докрай, обикновено се откача от куката. По тази причина след засичането върхът на пръчката се издига нагоре, за да бъде удържан първоначалният тласък на рибата. Изваждането се извършва внимателно и енергично. Екземплярите, които се ловят в българските планински реки, обикновено са с размери между 20 и 25 см и изваждането им не представлява проблем. Когато обаче рибата е с дължина над 35 см, се води люта битка. В този случай е много важно при първоначалното засичане тройката да бъде добре забита в устата на рибата, тъй като пъстърва с подобни габарити е много борбена. Авансът на макарата трябва да бъде така нагласен, че пъстървата да издърпва влакно с големи усилия. При ваденето на балканска пъстърва с размер над 40 см е изключително важен първоначалният подбор на дебелината на влакното. По тази причина се използва здраво влакно, не по-тънко от 0.20. Това сечение не пречи на риболова на по-дребни риби и същевременно осигурява много по-големи шансове при изваждането на трофеен екземпляр. Най-неприятната емоция в този риболов настъпва, когато се закачи голяма пъстърва и скъса безкомпромисно влакно със сечение 0.16, поставено от съображение за по-фина линия. Рискът да бъде изпусната една от "рибите на живота ви" просто не си заслужава.
Пъстървовият спинингист трябва да помни абсолютно всички места във всяка река, на които е хванал риба, и да ги пробва на всеки излет там. Обикновено мястото се заема от друга пъстърва. По този начин свеждаме до минимум опасността от завършване на излета с резултат "капо".
Станил Йотов
08.03.2005 г.


© Fishing Mania 1999 - 2015