Риболов на леко

Риболовът на леко, в зависимост от това как е закачена плувката, може да се раздели на 2 основни вида: риболов със статична плувка и риболов с подвижна плувка. Също така в зависимост от това как са разположени тежестите имa и риболов на "полу - леко".

Монтаж на линията при Статична Плувка

Риболов на леко със статична плувка

Монтаж на линията при Подвижна Плувка

Риболов на леко с подвижна плувка

Монтаж на линията при риболов на "Полу - Леко"

При този метод на риболов, утежняването се слага директно под плувката, а надолу към куката няма нищо. Целта е стръвта да се спуска бавно до избраната дълбочина, като така тя преминава през останалите водни слоеве и привлича вниманието на рибите които в момента се намират в по - горните слоеве.

Риболов на леко с полу-леко

Риболов на дъно

Риболов на дъно без хранилка
Риболов на дъно без хранилка

Риболов на дъно с хранилка
Риболов на дъно с хранилка

Риболов на дъно с подвижна тежест
Риболов на дъно с подвижна тежест

Риболов на блесна

Директно връзване - най-лесният начин да е вържете блесната директно за основното влакно.
Риболов на блесна, директно връзване

Връзване на блесната чрез вирбел с "карабинка" - ако сте решили да пробвате с целият си запас от блесни най - подходящо ще е да вържете един вирбел с карабинка в края на основното влакно и така ще можете да сменяте блесните за секунда, без да губите ценно време.
Риболов на блесна, с вирбел

Отежнена блесна
Риболов на блесна, утежнена

Риболов на булдо

бла бла бла ...
Риболов на блесна, директно връзване

!!! За едно друго приложение на булдото, вижте материала на страница "Споделено"!!!