Очакван пробег

На база количеството заредено гориво и предполагаемия разход, имате възможност да изчислите километрите, които можете да изминете.

 л. 
 л. 
километри пробег:
км.
Разход гориво

На база количеството заредено гориво и изминатите километри, можете да сметнете какъв е бил разходът.

 л. 
км.
разход гориво:
л./100 км.
Смесен

На база очаквания пробег и очаквания разход, можете да сметнете колко литра гориво са ви необходими, а ако въведете стойност и цена на горивото, ще получите и сумата за горивото, която ще платите :-)

км.
 л. 
лв.
литри:
сума:
л.
лв.